AGEnda & Specials

 • Individuele sessies en/of indien gewenst via e-IoTP proces / e-IZR begeleiding *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege de aard van psycho trauma, kan het juist fijn zijn om in een-op-een sesies aan de gang te kunnen gaan; Voor mensen die zich in een groepsomgeving overweldigd kunnen voelen. Het is een mooie optie om in veiligheid en vertrouwen te werken, vooral aan het begin van je reis.

Harder & Verder, hart voor Perspectief  biedt individuele sessies aan,. We werken met de intentie methode & de IoPT-theorie.

Een sessie duurt over het algemeen 2 uur. Deze tijd reserveer ik voor jou. Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen om te bespreken welke aanpak het beste voor jou is.

Via Zoom en Wire

Harder & Verder biedt ook één-op-één sessies via Zoom of Wire aan. Dit kan fijn zijn voor clienten die in het buitenland wonen, de reis naar Zaltbommel te ver vinden of nu met de huidige sociale distantie maatregelen ivm de corona crisis.. 

Persoonlijk

Harder & Verder biedt de mogelijkheid tot persoonlijke één-op-één sessies in Zaltbommel of via video bellen vanuit huis.

Praktijkadres:

Het Groene Huis (rechtervleugel naast het Gemeentekantoor van Zaltbommel),

Hogeweg 11,

5301 LB Zaltbommel.

 

Neem contact met ons op voor een afspraak en/of meer informatie. Zie >>>>>   

 

Werkshop IoPT Zelfontmoetingen - Utrecht door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 4 mensen de gelegenheid hebben een eigen intentie uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dag wordt georganiseerd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Wij zijn die dag beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Graag tot dan.

Data:

 • Zaterdag 19 september 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 28 november 2020 -  10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 9 januari 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 20 februari 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur

 • Zaterdag 10 april 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur

Investering in jezelf:

Opsteller die de vraag (opstelling) inbrengt € 125,- en deelnemers (representanten) € 40,-

Locatie:

Ruimte voor Aandacht, 

Singelsteeg 2, 

3511 HB Utrecht

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl of >>>>>

 

 

 • Open avond zelfontmoetingen (Opstellingen met IoPT) in Den Haag - Cor et Anima

Data

Dinsdagavond 11 februari 2020 - 19.00 uur tot 22.15 uur (vol!)

Dinsdagavond 22 september 2020 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Donderdagavond 5 november 2020 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Dinsdagavond 19 januari 2021 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Dinsdagavond 9 maart 2021 - 19.00 uur tot 22.15 uur

Locatie: Cor et Anima

Interesse? Inschrijven via valeria@coretanima.com of info@lamersenharder.nl

 

 • IoPT Verdiepend Traject - Zelfontmoetingen in een vaste groep door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je allereerste lvensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de opstellingenmethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende opstellingen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als representant.

 

Locatie:

Ruimte voor Aandacht, 

Singelsteeg 2, 

3511 HB Utrecht

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl of >>>

 

Data Groep 1 2019 & 2020 - groep is vol 

 • Vrijdagmiddag 30 augustus 2019 -13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 18 oktober 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 29 november 2019 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 10 januari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 21 februari 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 16 oktober 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdagmiddag 30 oktober 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur

 • Vrijdag 27 november 2020 - 10.00 uur tot 17.30 uur 

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,- 

 

Data Groep 2 - 2020 - Nog enkele plaatsen vrij!  Wil je meedoen laat het ons z.s.m. weten.

 • Start: Woensdag Woensdag  14 oktober 2020– 13.00 uur tot 17.30 uur.
 • Woensdag 18 november 2020 – 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 2 december 2020 - 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 13 januari 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur
 • Woensdag 24 februari 2021 - 10.00uur tot 17.30 uur,
 • Woensdag 24 maart 2021 - 10.00 uur tot 17.30 uur.

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 675,-

 

 • Opleiding IoPT Practitioner - 2020/2021 door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basismodule

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna. Wat is trauma? Wat is identiteit? Wat betekent traumabiografie? Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces… zijn allemaal vragen die aan bod komen.

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan.

 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT.

 

Vervolg modulen met als thema's: Trauma van identiteit, Trauma van Liefde, Trauma van Seksualiteit, Trauma van eigen daderschap, Begeleidersvaardigeheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies en groepssessies.  

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, indien je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode .

 

Investering: Basis module 3 x 2 dagen € 1.050,-

 

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 23

 2596 BA Den Haag

 

Data Module 1: Basis – 3 x 2 dagen

 • Blok 1 – 10.00 uur tot 17.30 uur - Psyche, Trauma, Stress, Indentiteit en IoPT 
 • Blok 2 – 10.00 uur tot 17.30 uur - TOG Model en de Trauma biografie
 • Blok 3 – 10.00 uur tot 17.30 uur - IoPT in de praktijk, de intentie methode

 

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 

 • In je Ware Kracht - IoPT Opstellingsgroep voor mannen met eigen vragen

               organisatie: Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Mijn mannelijkheid, mijn trauma, mijn ik

Data:

 • zaterdag 12 september 2020  

Locatie: Het Groene Huis .

Aanvang 10.00 uur tot 17.30 uur (afhankelijk van het aantal intentie inbrengers).

Kosten: alleen representant € 15 en met het opstellen van een eigen intentie € 15 + € 55,- = € 70,-

Informatie en aanmelden: info@lamersenharder.nl of >>>

 

 

Trauma in Organisaties  

 •  

 • Open workshop voor zakelijke en werkgerelateerde vragen met behulp van de intentie methode (IoPT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

Data: Op aanvraag  

Aanvang 13.30 uur tot 17.00 uur 

Aanmelden via info@harderenverder.nl

Locatie

Het Groene Huis

Hogeweg 11

5301 LB Zaltbommel

Investering € 85,00 per persoon

 

Inschrijven en informatie: info@lamersenharder.nl  of >>>

 

 

 

 

 

 • Vader gespreksgroep i.s.m. OOK 

In samenwerking met de vereninging Ouders van een Overleden Kind (OOK) organiseert en begeleid Aart Harder gespreksgroepen met Vaders van een overleden kind. Ongeveer 1x per 6 weken komt een groep van vaders bijeeen om a.d.h.v. een thema met elkaar in gesprek te gaan over het verlies van hun kind, over hun verdriet, hun pijn, maar ook over hoe verder met het leven. Het met elkaar delen, herkennen, voelen, begrijpen, zien en voor hen zelf erkennen hoe het was en hoe het nu is, doet deze mannen/vaders goed en brengt rust en stelt hen zelf in staat een gezonde verandering in hun leven voor elkaar te krijgen.  Deelname verloopt via OOK. Wil je meer informatie over deze groep dan kan dat door een bericht te sturen naar info@harderenverder.nl 

 

 

 • Specials (opstellingsworkshops)

Thema's:

 • Verlies en Rouw
 • Samenleven en relaties
 • Traumatiserende en getraumatiseerde samenleving (dader- en slachtofferdynamiek)
 • Burn-out en Bore-out
 • Voedings- en eetvragen
 • Adoptie
 • Gezondheid en symptomen
 • Werk en Loopbaan 

Data uitgesteld ivm de corona maatregelen. Individuele sessie via e-coaching zijn wel mogelijk. 

 

 • Lezingen en film vertoningen

Lezingen met thema.

 • Ken Je Zelf

  • Waar kom je vandaan? 

  • Wie ben je tot nu geworden?

  • Waar wil je heen?

 • Inleiding over hechtingstrauma en Film In Utero

 • Psycho-educatie.

Lezing, film of informatieoverdracht ter voorbereiding en ondersteuning van onze werkwijze. Desgewenst geven we tijdens onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen, maar nog  ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Locatie: Het Groene Huis te Zaltbommel

Data: bij voldoende interesse en op afspraak

 

 

 

gallery/ook-logo_klein
gallery/erik johansson foto
gallery/e-izr_banner
gallery/in utero
gallery/wie ben ik deel 3
gallery/Opleiding IoPT begeleider basis
gallery/Verdiepend Traject groep 2
gallery/IoPT Mannengroep voor Zelf-ontmoetingen
gallery/Je zou maar werken in een...