AGENDA EN SPECIALS

 

 

 

 • Individuele zelfontmoeting en/of indien gewenst via e-IoTP / e-IZR begeleiding *

 

Vanwege de aard van psycho trauma, kan het juist fijn zijn om in één-op-één sesies aan de gang te kunnen gaan; Speciaal voor mensen die zich in een groepsomgeving overweldigd kunnen voelen. Het is een mooie optie om in veiligheid en vertrouwen te werken, vooral aan het begin van je reis.

Harder & Verder, hart voor Perspectief biedt individuele sessies aan. We werken met de resonantie methode uit de IoPT-theorie.

Een sessie duurt over het algemeen anderhalf á twee uur. Deze tijd reserveer ik voor jou. Je bent van harte welkom om contact met mij op te nemen om te bespreken welke aanpak het beste voor jou is.

Online via Videobellen (Zoom)

Harder & Verder biedt ook één-op-één sessies via Zoom aan. Dit kan fijn zijn voor mensen die in het buitenland wonen, de reis naar Zaltbommel te ver vinden of nu met de huidige sociale distantie maatregelen ivm de Covid situatie. 

Persoonlijk

Harder & Verder biedt de mogelijkheid tot persoonlijke één-op-één sessies in Zaltbommel of via video bellen vanuit huis.

Praktijkadres:

Het Groene Huis (rechtervleugel naast het Gemeentekantoor van Zaltbommel op de 2de verdieping),

Hogeweg 11,

5301 LB Zaltbommel.

tel. 0651 580 633

 

Neem contact met ons op voor een afspraak en/of meer informatie. Zie >>>>>   

 

IoPT voor partnerrelaties

Regelmatig krijgen wij vragen over de mogelijkheden voor relatie coaching. In iedere relatie kan er een moment komen dat je toe bent aan een update. Misschien omdat de sleet erop gekomen is, je bent in een sleur geraakt. Misschien omdat je relatie dreigt vast te lopen. De vraag of er nog toekomst in zit speelt door je hoofd. Waar je ooit ging voor elkaar, dreig je elkaar misschien nu kwijt te raken.

Wij bieden relatie coaching aan in drie sessies. Het traject ziet er als volgt uit:

 

Sessie 1: Onderzoeken waarnaar je in je relatie onbewust op zoek bent bij je partner. Andersom geldt hetzelfde.

Sessie 2: Zelfontmoeting met de resonantie methode uit IoPT voor de een terwijl de ander hierbij aanwezig is.

Sessie 3: Idem voor de andere partner.

Indien gewenst kan dit begeleid worden door 2 procesbegeleiders

 

Duur per sessie: 2 uur

Kosten: De totaalkosten voor beide partners bedragen in totaal € 450,-

Nadere informatie of aanmelden: info@harderenverder.nl of 0651 580 63

 

Cyclus van drie zelfontmoetingen

Wanneer je de voorkeur geeft aan individuele begeleiding blijkt in de praktijk vaak dat één sessie niet voldoende is. In een eerste sessie kunnen zich thema’s aandienen die je verder wilt onderzoeken. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd ervaren, zeker nu ook de live groepsactiviteiten moesten worden uitgesteld of over een langere periode diende te worden uitgestreken, er tussentijds veel behoefte was aan individuele processen. Ook geldt dit voor cliënten die het proces van bewustwording en heling graag wat wilden/willen versnellen. Door deze ervaring en dit inzicht biedt Harder & Verder en cyclus aan van 3 zelfontmoetingen binnen een tijdsbestek van maximaal twee maanden.

 

Kosten: De totaalkosten voor 3 zelfontmoetingen: € 385,-

Nadere informatie of aanmelden: info@harderenverder.nl of 0651 580 633

 

Werkshop Zelfontmoetingen - Online door Lamers & Harder, Zelfontmoetingen met IoPT

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo een stapje dichter bij jezelf.
De dag is bedoeld voor mensen die óf zelf een intentie/ verlangen willen uitwerken met een zelfontmoeting op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert óf getuige en resonantiepersoon willen zijn.

Het individuele werk en het groepswerk met deze methode hebben naar onze ervaring beide een eigen kwaliteit en aanvullende werking. Ook getuige zijn van het proces van een ander of resoneren met een deel van een ander is een intieme en bijzondere gebeurtenis en onze persoonlijke ervaring is dat je van beiden ook altijd veel over jezelf leert.

Wij willen een veilige ruimte in een groep met mensen bieden om dit mogelijk te maken. De opzet is dat 4 mensen de gelegenheid hebben een eigen intentie uit te werken en wij als groep getuige zijn van deze processen.

Deze dag wordt georganiseerd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Wij zijn die dag beiden beschikbaar als procesbegeleider en resonant.

Graag tot dan.

Data: 

 • Zaterdag 18 maart 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

 • Zaterdag 13 mei 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

 • Zaterdag 2 september 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

 • Zaterdag 2 december 2023 - 10.00 uur tot 14.00 uur in Den Haag

Investering in jezelf:

Vraaginbrenger die de intentie inbrengt € 120,- en deelnemers (resonantie persoon) € 20,- Live in Den Haag

 

 • IoPT Verdiepend Traject - Zelfontmoetingen in een vaste groep door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT 

 

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd herkennen en helen? Gezonde relaties onderhouden en meer energie? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo met stappen dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens met Zelfontmoetingen op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 8 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal acht keer bij elkaar komen en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je ook getuige van elkaars opeenvolgende processen en krijg je inzicht in welke rol de opstellingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

Het traject wordt verzorgd door Valeria Lamers en Aart Harder. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider en als resonant.

 

Locatie:

Cor et Anima

Benoordenhoutseweg 21, 

2596 BA Den Haag

 

 

Groep 6 Data VOL!

 • Woensdag 5 april | 10.00 - 14 uur
 • Woensdag 10 mei | 10.00 - 14 uur
 • Woensdag 7 juni| 10.00 - 14 uur
 • Woensdag 6 september | 10.00 - 14 uur
 • Woensdag 11 oktober | 10.00 - 14 uur
 • Woensdag 8 november | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

Investering in jezelf voor het gehele traject: € 695,-

Aantal: maximaal 6 deelnemers

 

Groep 7 Data: VOL!

 • Maandag 17 april | 13.30 - 17 uur
 • Maandag 8 mei | 13.30 - 17 uur
 • Maandag 5 juni| 13.30 - 17 uur
 • Maandag 4 september | 13.30 - 17 uur
 • Maandag 16 oktober | 13.30 - 17 uur
 • Maandag 20 november | 10.00 - 17.30 uur (hele dag!)

Tarief: Investering in jezelf voor het gehele traject: € 695,-

Aantal: maximaal 6 deelnemers

 

Interesse? Inschrijven via info@lamersenharder.nl

 

 

 • Opleiding IoPT Procesbegeleider - 2020/2021 door Lamers & Harder, vrijplaats voor IoPT

 

Voor de opleidingen en activiteiten van Lamers & Harder is licentie verleent door Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT Weiterbildung) en wordt door hem geadviseerd. Wij staan op zijn aanbevelingslijst. Lamers & Harder voldoet daarmee aan de normen en laatste inzichten die Franz Ruppert hanteert voor de begeleiding van Zelfontmoetingen met IoPT

 

Basismodule

Deze basismodule bestaat uit drie blokken van telkens twee dagen. De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna. Wat is trauma? Wat is identiteit? Wat betekent traumabiografie? Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces… zijn allemaal vragen die aan bod komen.

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks verdiepingsmodules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan. 

 

Voor wie?

Voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen nemen van de theorie en de werkwijze van IoPT.

Introductiemiddag opleiding IoPT procesbegeleider in Den Haag

 

Introductiemiddag

Wil je onderzoeken of het ondersteunen en begeleiden van je cliënten met zelfontmoetingen met IoPT wat voor jou is? Je bent van harte welkom op onze introductiemiddag. Wij geven dan informatie over IoPT, het ermee werken, over de begeleiders vaardigheden en onze opleidingen. Er is ruimte voor vragen en er zal door ons een zelfontmoeting begeleid worden met één van de deelnemers. Het wordt een mooie gelegenheid om met elkaar kennis te maken. 

 

26 oktober 2021. Aanvang 13:30-17:30 uur

Investering: € 40,-
Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

Vervolg modulen met als thema's: Trauma van identiteit, Trauma van Liefde, Trauma van Seksualiteit, Trauma van eigen daderschap, Begeleidersvaardigeheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies en groepssessies.  

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, indien je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode.


Investering: Basis module 3 x 2 dagen: € 850,00 

Locatie:

Cor et Anima, 

Benoordenhoutseweg 21

 2596 BA Den Haag

 

Data Module 1: Basis

 • Blok 1 vrijdag 8 en zaterdag 9 september 2023 (10 – 17 uur)

 • blok 2 vrijdag 20 en zaterdag 21 oktober 2023 (10 – 17 uur)

 • blok 3 vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2023 (10 – 17 uur)
  Investering in jezelf voor het gehele traject: € 850,00

 

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

 

 • Vervolgmodule 1 Opleiding tot IoPT Procesbegeleider (3 dagen) 

Datum: maandag 27 november 20231 tot en met woensdag 29 november 2023 van 10.00 uur tot 17.30 uur

Investering € 675,00

Thema: Ik ben wat ik mis, als trauma van liefde mijn leven bepaalt.

Informatie en Aanmelden via info@lamersenharder.nl

 

Vervolg modulen met als thema's:

 

 • Trauma van identiteit,

 • Trauma van Liefde,

 • Trauma van Seksualiteit,

 • Trauma van eigen daderschap (dader- en slachtofferdynamiek)

 • Begeleidersvaardigheden: Ik als IoPT Begeleider in 1 op 1 sessies, groepssessies en met videobellen.  

 

Deze Modulen kun je ook los van de basis module volgen, als je al op andere wijze de basiskennis hebt opgedaan van IoPT of de IZR-methode 

 

 

 Online Zelfontmoetingen voor mannen met IoPT 

 

We werken deze dag met de intentiemethode uit de IoPT theorie. IoPT staat voor Identiteit (ge)oriënteerde Psychotraumatheorie en Therapie en is ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert uit Munchen, Duitsland.

Lamers & Harder heeft In de afgelopen tijd veel ervaring opgedaan met het werken met online sessies met de IoPT werkmethode en zijn tot de ervaring gekomen dat dit ook bijzonder goed werkt. Het is anders, maar het blijkt dat online werken in een groep, met enige flexibiliteit van beide kanten, tot zeer mooie resultaten leidt! Zo zijn wij tot de ontdekking gekomen dat het op afstand ondersteunen van de zelfontmoetingsprocessen via ZOOM wel degelijk voor ieder tot de werkbare mogelijkheden behoort.

Werken online heeft voordelen: Je hoeft niet te reizen, het is veilig, geen 1,5 meter gedoe, je bent in je eigen omgeving, je beheert je eigen tijd, je kunt pauzes nemen wanneer het jou uitkomt. We werken bewust een halve dag en tussen de processen door zijn er korte pauzes.

 

Voor wie?

Voor mannen die zichzelf beter willen leren kennen. Je (on)bewuste verwondingen uit je allereerste levensfase en (vroege)kindertijd willen herkennen en helen. Gezonde en constructieve relaties willen onderhouden en meer energie willen. Onderzoek via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en kom zo in stappen dichter bij jezelf. Je hoeft geen voorkennis van de methode te hebben.

 

Waarom?

Als man zijn we ontstaan in de buik van onze moeder, een vrouw. We verbleven er 9 maanden en werden geboren uit haar buik. Het is onze eerste samenwerking en relatie in het leven. We zijn zeker de eerste levensjaren 100% afhankelijk van onze moeder en vader c.q. verzorgers. Het is ook onze meest kwetsbare levensperiode, maar ook de fase waarin we het snelst leren. In deze fase kun je nog niet spreken, maar onbewust maak en krijg je alles mee. Weerstand bieden is onmogelijk! Het is dan ook niet gek dat veel traumata die we meemaken in deze periode gebeuren. De ervaring leert dat we ooit in onze meest kwetsbare periode ook het makkelijkst (psychisch) verwond konden worden en ons daardoor noodgedwongen (on)bewust hebben moeten afsplitsen en aanpassen.

Het is een natuurlijke beweging dat je als kind/jongen/man zelfstandig verder gaat in je leven. Belangrijk is dat je daarin gesteund wordt en daarbij op een gezonde manier voorbereid wordt door je moeder en vader. De hechting met de moeder en vader wordt anders. Het zelfstandig worden is voor zowel de zoon/jongen/man als de moeder een forse opgave. Hierin speelt de vader natuurlijk ook een rol, maar dan anders. Bijvoorbeeld wat als deze het zelf niet weet, omdat hij daarin, in zijn eigen jeugd, niet of onvoldoende gesteund werd of alleen gelaten werd?  

Wellicht liggen hier bronnen voor het moeilijk om kunnen gaan met je eigen gevoelens en heb je allerlei overlevingsstrategieën en patronen ontwikkeld, die echter met de tijd steeds minder goed of zelfs tegen je zijn gaan werken. Op de lange duur gaat dat ten koste van het plezier in het werk, de kwaliteit van de relatie met je partner, kinderen, familie, vrienden en collega’s. Soms leidt dat ook tot gezondheidsklachten.

Het is dan ook een gezonde beweging om jezelf te willen helen en het innerlijke conflict in jezelf te ontraadselen, tot helderheid en waarheid te brengen. Wat heeft dit voor jou persoonlijk betekent? Voor je ontwikkeling van jou, als man en hoe je “in het nu” functioneert. Nieuwsgierig?  Je kunt via zelfontmoetingen hierover stapsgewijs inzicht en helderheid verkrijgen. Heling met Zelfontmoetingen met IoPT gaat over jezelf bevrijden van wat van buiten kwam, dat zorgde voor de schade en de pijn (traumatisering, identificaties en toeschrijvingen) bij jou.

 

Praktisch:

Er is deze ochtend ruimte voor 2 zelfontmoetingen en daarnaast ruimte om deel te nemen om te resoneren in de processen. Vooraf dien je je in te schrijven. Dat kan via een email naar info@lamersenharder.nl

Je ontvangt dan meer informatie over deze dag en wij vragen je een overeenkomst in te vullen waarin je akkoord gaat om vertrouwelijk met de verkregen informatie om te gaan. Vooraf dien je ook akkoord te zijn met ons vertrouwelijkheidsprotocol. Alleen dan kun je meedoen. Veiligheid en vertrouwen bieden zijn belangrijke voorwaarden bij het werken met zelfontmoetingen.  

We werken deze dag met ZOOM professional. Na inschrijving ontvang je van ons een dag van tevoren een email met een link waarmee je kunt aanmelden en waarmee wij je toelaten tot de workshop. Eerst zal kort een praktische uitleg gegeven worden over het werken met zoom,

Bij de processen zijn Valeria Lamers en/of Muriel Venus aanwezig om te kunnen deelnemen als vrouwelijke resonant indien jij in jouw proces dit wenst.

 

Begeleider van deze dag is Aart Harder. Hij is een zeer ervaren begeleider van zelfontmoetingen en is opgeleid door Franz Ruppert, Vivian Broughton (zij is zijn supervisor), Margriet Wenting en anderen. Aart is door het leven geverfd en beschikt over een warme combinatie van gezonde empathie, gemeende compassie, rationeel aanwezig en beheersing van de methode. Hij ondersteunt jou in je zelfontmoeting, met respect voor jouw eigen autonomie.  

 

De kosten houden we laagdrempelig:

Kosten eigen intentie inbrengen + deelname workshop € 70,00

Alleen resonantie persoon en deelname workshop € 10,00

Je schrijft je in voor deelname aan de deze dag via info@lamersenharder.nl

 

Data: 1 x per kwartaal

 

 

Tijden: 09.30 uur tot 13.30 uur

 

Voor deelname dien je vooraf akkoord te gaan met onze privacyverklaring t.b.v. van de privacy en veiligheid van alle deelnemers.

 

Locatie: Thuis op een rustige plek waar je niet gestoord wordt en waar anderen geen zicht en geluid hebben op de processen van anderen.  

Thema: Je mannelijkheid, je trauma, je ik

Vooraf informatie? Bel of email Aart. T. 0651580633 of email info@lamerenharder.nl

 

Informatie en aanmelden: info@lamersenharder.nl

 

 

 

Trauma in Organisaties  

 •  

 • Ondersteuning bij zakelijke en werk gerelateerde vragen met de resonantie methode uit IoPT

 

Opties: in 1 op 1 consultancy en/of in groepsverband. E.e.a. in overleg en op aanvraag  

 

Contact: info@harderenverder.nl of telefonisch +31 (0) 651 580 633

Investering Zakelijk op basis van maatwerk en offerte. Individueel: € 85,00 per uur

 

informatie: info@harderenverder.nl 

 

 

 • Specials (zelfontmoetingen met IoPT op basis van thema's)

Thema's:

 • Verlies en Rouw
 • Samenleven en relaties
 • Traumatiserende en getraumatiseerde samenleving (dader- en slachtofferdynamiek)
 • Burn-out en Bore-out
 • Voedings- en eetvragen
 • Adoptie
 • Gezondheid en symptomen
 • Werk en Loopbaan 
 • Individuele sessie. 

 

 • Lezingen en filmvertoningen

Lezingen met thema.

 • Ken Je Zelf

  • Waar kom je vandaan? 

  • Wie ben je tot nu geworden?

  • Waar wil je heen?

 • Inleiding over hechtingstrauma en Film In Utero

 • Psycho-educatie IoPT.

 • Verdriet in de ogen kijken, thema over het verlies van je kind en weer perspectief zien.

 • Papa's rouwen ook. Thema's: man, vader, verlies en rouw 

 

Lezing, film of informatieoverdracht ter voorbereiding en ondersteuning van onze werkwijze. Desgewenst geven we tijdens onze activiteiten psycho-educatie. Ook kan daarvoor een individuele afspraak worden gemaakt. Psycho-educatie kan om verschillende redenen wenselijk zijn. De methode waarmee wij werken baseert zich op erkende hechtings- en traumatheorieën. Extra uitleg daarover kan helpend zijn om tot een eigen onderzoeksvraag te komen. Als je het ook met je ‘hoofd’ kunt begrijpen, kan dat ondersteunend werken in je proces. Theoretische bedding verschaft mogelijk net dat stukje veiligheid en zekerheid om je je op het eigen,

maar nog ‘onbekende terrein’ te durven begeven.

Locatie: Het Groene Huis te Zaltbommel

Data: op afspraak en uitnodiging